วิสัยทัศน์


ทหารพาติว คือสถาบันออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และดึงศักยภาพของน้องๆทำงานออกมาอย่างเต็มที่

ก่อตั้งขึ้นโดยพี่โซ่ ที่เติบโตขึ้นจากเพจทหารพาติว โดยต้องการสร้างวิธีการเรียนรูปแบบที่น้องผู้เรียน ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะได้สูงสุด

Password